Mieszadło aerodynamiczne

in , cze 06, 2022

Projekt dla poligrafi

Projekt polegał na opracowaniu mieszadła aerodynamicznego dostosowanego do potrzeb drukarni do celów uzyskiwania odpowiedniej mieszanki pudru drukarskiego pozwalającego na uzyskaniu nowych parametrów jakościowych produktów poligraficznych. 

Ze względu na bardzo małą frakcję (od 15 do 100 mikronów), Teh Transfer skonstruował dla nas prototyp mieszadła aerodynamicznego, które pozwoli na uzyskanie jednorodnej mieszanki pudru drukarskiego. Przeprowadzone testy potwierdziły zarówno poprawności funkcjonowania mieszadła, a także uzyskanie dzięki jego działaniu odpowiednie parametry mieszanki.

W konsekwencji ten rodzaj mieszadła został zastosowany do nowego procesu technologicznego w firmie Koopress.