Teh Transfer Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie wyników prac B+R związanych z opracowaniem komory klimatyczno-grzewczej”

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Celem badań było opracowanie urządzenia – komory klimatyczno-grzewczej, która w szybki sposób pozwoli uzyskać odpowiednie parametry papieru do jego zadruku.
Inwestycja dotyczy zakupu środków trwałych, które są niezbędne do uruchomienia produkcji komory klimatyczno-grzewczej.
Wdrożenie komory klimatyczno-grzewczej pozwoli na:
 • skrócenie czasu przygotowania papieru do druk
 • zwiększenie jakości wydruku
 • optymalizację pracy drukarni
 • uzyskanie stabilnych parametrów papieru, co przełoży się na dobrą jakość spasowania i kolorystyki
 • utrzymywanie parametrów delta druku
Wartość ogółem projektu wynosi  2 757 936,75 zł z tego wkład Funduszy Europejskich   1 223 926,25 zł
Teh Transfer Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Prace B+R nad komorą klimatyczno-grzewczą do zastosowania w branży poligraficznej”

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek urządzenia – komory klimatyczno-grzewczej, która w szybki sposób pozwoli uzyskać odpowiednie parametry papieru do jego zadruku.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

 • wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację projektu badawczo-rozwojowego,
 • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku,
 • zwiększenia wykorzystania wyników badań w praktyce biznesowej.

 

Wartość ogółem projektu wynosi 1 648 807,00 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 1 016 820,14 zł

Teh Transfer Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnego biosensora do detekcji rozwijającej się pleśni na podstawie analizy powietrza”

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnego urządzenia – biosensora do detekcji pleśni rozwijającej się w powietrzu.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

 • wzrostu konkurencyjności firmy Teh Transfer na rynku krajowym i zagranicznym,
 • wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • nawiązania współpracy z jednostką naukową.

 

Wartość ogółem projektu wynosi 2 469 384,53 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 1 772 664,03 zł

Teh Transfer Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Laboratorium badawczo-rozwojowe w dziedzinie rozwoju elektromobilności”

Przedmiotem projektu jest utworzenie własnego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Teh Transfer Sp. z o.o. W laboratorium prowadzone będą prace B+R z zakresu innowacji produktowych dla branży automotive, a przede wszystkim dla pojazdów elektrycznych.

Realizacja projektu pozwoli spółce wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez wdrażanie własnych innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej.

 

Wartość ogółem projektu wynosi 2 333 285,40 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 1 070 339,00 zł

Wszystkie dofinansowania zdobyliśmy dzięki współpracy z firmą Infinity.
Sprawdź dla kogo pozyskali dotacje