Poznaj nasze usługi

Przemysł 4.0 - Mapa Drogowa

Przygotujemy dla Ciebie mapę drogową do Przemysłu 4.0

Będziesz znał status początkowy i jakie elementy poprawiać w kierunku innowacji i automatyzacji.

Przemysł 4.0 – przemysł oparty na nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemach w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

W ramach mapy drogowej do przemysłu 4.0 przygotujemy dla Ciebie:

 •  Audyt stanu wyjściowego, w tym dojrzałość cyfrowa
 • Analizę barier rozwojowych
 • Rekomendację planu transformacji, w tym konkretnych zmian w kierunku przemysłu 4.0 z etapami wdrożenia. W zaleceniach uwzględniona zostanie Twoja sytuacja oraz miejsce na rynku.
kvalifik-5Q07sS54D0Q-unsplash
mediensturmer-aWf7mjwwJJo-unsplash
kelly-sikkema-tQQ4BwN_UFs-unsplash

Audyt Innowacyjności

Odkryj i wykorzystaj pełny potencjał Twojego przedsiębiorstwa. Dowiedz się, jakie innowacje możesz wprowadzić, by szybciej i lepiej osiągać wyznaczone cele oraz podnieść jakość oferowanych produktów/usług.

 

Przykład realizacji:

Firma Koopress potrzebowała wsparcia przy wejściu na rynek opakowań kartonowych. Szukała pomysłu na unikalny, udoskonalony produkt, który wyróżniłby ją spośród konkurencji. Przeprowadziliśmy analizę przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Przygotowaliśmy kilka pomysłów na innowację. Efektem była prosta, ale skuteczna zmiana w procesie produkcji – firma stworzyła opakowanie aseptyczne, przeznaczone głównie dla branży spożywczej.

 

 

PLAN DZIAŁANIA KROK PO KROKU

 1. Otwarcie
 • Omawiamy proces współpracy
 • Wspólnie wybieramy i doprecyzowujemy, jaki produkt lub technologię udoskonalimy
 • Analizujemy konkurencyjne rozwiązania na rynku
 • Rozmawiamy o możliwościach, zasobach i potrzebach firmy
 • Podsumowujemy zakres niezbędnych informacji, które musimy od Ciebie uzyskać
 1. Szczegółowe poznanie produktu bazowego
 • Wykonujemy analizę cech i funkcjonalności wybranego produktu na podstawie przekazanych danych
 1. Szczegółowe poznanie produktów konkurencyjnych
 • Wyszukujemy najlepsze produkty konkurencyjne
 • Porównujemy cechy, funkcjonalności i ceny na podstawie informacji podanych przez producentów
 1. Stworzenie propozycji udoskonalonej cechy lub nowej funkcjonalności:
 • Tworzymy plan działania
 • Konsultujemy z naukowcami możliwości i ograniczenia w kontekście wprowadzanych technologii
 1. Zamknięcie
 • Wysyłamy raport
 • Omawiamy wyniki
 • Prezentujemy proces udoskonalania cechy lub nowej funkcjonalności

W kolejnym kroku pomożemy Ci przeprowadzić badania i potwierdzić wyniki
w certyfikowanym laboratorium

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash
cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash
dan-dimmock-3mt71MKGjQ0-unsplash

Badania

Znajdziemy najlepszy sposób na zrealizowanie Twojego projektu. Dzięki badaniom odkryjesz nowe możliwości, dobierzesz optymalne rozwiązania, przetestujesz wprowadzone zmiany.  Świadomie, odpowiedzialnie udoskonalisz swój biznes.

 

Przykład realizacji:

Jednym z najciekawszych zrealizowanych przez nas projektów były EcoSłomki. Naszym celem było stworzenie papierowej rurki do napojów powleczonej naturalnym środkiem, który zapobiegałby jej szybkiemu rozmiękaniu. Przygotowaliśmy urządzenie do produkcji słomek, natomiast stworzenie specjalnej substancji zawdzięczamy Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie. Wielokrotne testy i badania pozwoliły nam na stworzenie słomki idealnej. Dodatkowo dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, nasze słomki po zużyciu można posadzić – wyrastają z nich aromatyczne zioła.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN WSPÓŁPRACY

 1. Sprawdzenie baz patentowych i publikacji naukowych
 • Przeprowadzamy kontrolę, aby nie naruszyć czyjegoś patentu
 • Analizujemy, co badali inni oraz jakie metody stosowali
 1. Szczegółowe omówienie planu badań
 • Opracowujemy harmonogram etapów badawczych
 • Określamy czas trwania całego procesu
 • Szczegółowo wyceniamy koszty związane z m.in.: zużyciem odczynników, zaangażowaniem ludzi czy wykorzystaniem urządzeń
 1. Proces badawczy
 • Prowadzimy i nadzorujemy badania właściwe
 • Przygotowujemy specyficzne urządzenia na potrzeby projektu
 • Wykonujemy prototypy
 1. Potwierdzenie wyników badań
 • Prowadzimy testy jakościowe potwierdzające udoskonalone cechy lub nowe funkcjonalności w certyfikowanym laboratorium
 1. Raportowanie badań:
 • Wykonujemy dokumentację zdjęciową
 • Analizujemy metodologię badań
 • Przedstawiamy wyniki prób i testów
 • Opisujemy nowe cechy lub funkcjonalności produktu (albo nowo zastosowaną technologię)
 1. Spotkanie podsumowujące i zamykające projekt.
 2. Pomoc w przygotowaniu zgłoszenia patentowego.
amplitude-magazin-srXbJ1TAdhI-unsplash
ousa-chea-gKUC4TMhOiY-unsplash
maszyny_tt

Prototypowanie

Zaprojektujemy i wykonamy urządzenia/produktu, którego nie ma jeszcze na rynku.
Zamów dedykowane rozwiązanie, idealnie przystosowane do potrzeb Twojej firmy, np. unikalne urządzenia do małych serii.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN WSPÓŁPRACY

 1. Sprawdzamy i ustalamy potrzeby firmy oraz funkcje urządzenia/produktu.
 2. Projektujemy prototyp.
 3. Wyceniamy realizację.
 4. Wykonujemy prototyp i prowadzimy testy.
 5. Wdrażamy urządzenie/produkt.
 6. Przeprowadzamy instruktaż obsługi.
mike-hindle-urTBnMtWWYc-unsplash
3D UV1
12