Audyt

in lip 17, 2022

Audyt technologiczny przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii oraz baz patentowych, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii, opis nowej technologii, propozycja sposobu wdrożenia technologii w przedsiębiorstwie, porównanie do znanych i stosowanych technologii wraz z opisem nowych cech produktu,

Read more