Audyt Innowacyjności

Firma Koopress wchodziła na rynek opakowań kartonowych. Potrzebowali pomysłu na udoskonalony produkt, który będzie wyróżniał ich na rynku. Przeprowadziliśmy analizę przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Wygenerowaliśmy kilka pomysłów na innowację. Efektem była prosta, ale jakże skuteczna zmiana w procesie produkcji. Powstało opakowanie aseptyczne przeznaczone głównie dla branży spożywczej.

 

PLAN DZIAŁANIA KROK PO KROKU:

1. Otwarcie:

 • Omówimy proces współpracy;
 • Wspólnie wybierzemy i określimy jaki produkt lub technologię udoskonalimy;
 • Przeanalizujemy konkurencyjne rozwiązania na rynku;
 • Porozmawiamy o możliwościach, zasobach i potrzebach firmy;
 • Podsumujemy zakres niezbędnych informacji od Klienta.

2. Szczegółowe poznanie produktu bazowego:

  • Wykonamy analizę cech i funkcjonalności wspólnie wybranego produktu na podstawie przekazanych danych.

3. Szczegółowe poznanie produktów konkurencyjnych:

  • Wyszukamy najlepsze produkty konkurencyjne;
  • Porównamy cechy, funkcjonalności i ceny na podstawie informacji podanych przez producentów.

4. Stworzenie propozycji udoskonalonej cechy lub nowej funkcjonalności:

  • Wygenerujemy koncepcję;
  • Skonsultujemy z naukowcami możliwości i ograniczenia wprowadzanych technologii.

5. Zamknięcie:

  • Wyślemy raport;
  • Omówimy wyniki;
  • Zaprezentujemy proces udoskonalania cechy lub nowej funkcjonalności;
  • Przedstawimy wstępną ofertę na przeprowadzenie badań.
kvalifik-5Q07sS54D0Q-unsplash
mediensturmer-aWf7mjwwJJo-unsplash
kelly-sikkema-tQQ4BwN_UFs-unsplash

Badania

Ciekawym i innowacyjnym projektem, który zrealizowaliśmy było stworzenie EcoSłomek. Naszym celem było stworzenie papierowej słomki, powleczonej naturalnym środkiem, który zapobiegałby jej szybkiemu rozmiękania. Przygotowaliśmy urządzenie do produkcji słomek, natomiast stworzenie specjalnych roztworów zawdzięczamy Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie. Wielokrotne testy i badania pozwoliły nam na stworzenie słomki idealnej. Dodatkowo dzięki współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, nasze słomki po zużyciu można posadzić i wyrosną z nich aromatyczne zioła.

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN WSPÓŁPRACY

1. Sprawdzenie baz patentowych i publikacji naukowych:

 • Przeprowadzimy kontrolę, aby nie naruszyć czyjegoś patentu;
 • Przeanalizujemy jakimi metodami i co badali inni.

2. Szczegółowe omówienie planu badań:

 • Opracujemy harmonogram etapów badawczych;
 • Określimy czas trwania procesu;
 • Szczegółowo wycenimy, m.in.: odczynniki, dobranie ludzi, urządzenia.

3. Proces badawczy:

 • Przeprowadzimy i nadzorujemy badania właściwe;
 • Przygotujemy specyficzne urządzenia na potrzeby projektu;
 • Wykonamy prototypy.

4. Potwierdzenie wyników badań:

 • Przeprowadzimy testy jakościowe potwierdzające udoskonalone cechy lub nowe funkcjonalności w certyfikowanym laboratorium.

5. Raportowanie badań:

 • Wykonamy dokumentację zdjęciową;
 • Zrobimy analizę metodologii badań;
 • Przeprowadzimy wyniki prób i testów;
 • Opiszemy nowe cechy lub funkcjonalności produktu, albo nowo zastosowaną technologię.

6. Spotkanie podsumowujące i zamykające projekt.

7. Pomoc w przygotowaniu zgłoszenia patentowego.

amplitude-magazin-srXbJ1TAdhI-unsplash
ousa-chea-gKUC4TMhOiY-unsplash
maszyny_tt

Prototypowanie

Zaprojektujemy i wykonamy urządzenia, których nie ma na rynku. Dedykowane pod potrzeby przedsiębiorstwa, szczególnie urządzenia do małych serii.

 • Ustalimy szczegółowo potrzeby firmy i funkcje urządzenia
 • Zaprojektujemy
 • Policzymy koszty
 • Wykonamy prototyp i testy
 • Zainstalujemy
 • Przeprowadzimy instruktaż i nauczymy
mike-hindle-urTBnMtWWYc-unsplash
3D UV1
12

Doradztwo

Jesteśmy Instytucją Otoczenia Biznesu. Co to oznacza?

Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w rozwoju przedsiębiorstwa. Know-how i doradztwo to nasz konik.

Pomożemy Ci w takich obszarach technologicznych jak:

 • optymalizacje procesów
 • nowe procesy technologiczne
 • koncepcje ulepszonych produktów
 • innowacje

 

Zajmujemy się również doradztwem związanym z zarządzaniem. Pomożemy w:

 • uzyskaniu funduszy unijnych
 • rozliczaniu ulg podatkowych
 • strategiach rozwojowych
 • opracowaniu efektywnego systemu rekrutacji
jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash
cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash
dan-dimmock-3mt71MKGjQ0-unsplash